Antonio Moresco | Liefdessprookje

Verschijnt in februari 2022

Een lief en tegelijkertijd wreed hedendaags verhaal dat zich afspeelt in het koninkrijk van de levenden en de doden, een rijk dat ontstaat wanneer alle aardse hoop eindigt. 

Van de schrijver van Het lichtje in de verte.

Er was eens een oude gek die op straat woonde, omringd door kartonnen en lompen, alleen bewaakt door een gewonde duif. Misschien was hij ooit een belangrijk man, maar niemand kan zich dat herinneren, ook hijzelf niet. Zijn leven gaat onveranderlijk voorbij, gekenmerkt door de afwisseling van dag en nacht, zon en regen. Tot er iets ongelooflijks gebeurt. Een lieflijk meisje schenkt haar aandacht aan de oude man, ze glimlacht naar hem, neemt hem mee naar huis, wast hem, houdt van hem. Het nieuwe, gelukkige leven duurt echter maar kort. Op een dag wordt de oude man – zoals hij eerder onverwachts werd gered – in de steek gelaten en vertrekt hij naar de stad van de doden. Maar dan gebeurt er weer iets wonderbaarlijks… 

De oude man overstijgt de duisternis en hervindt de liefde en zichzelf.


Over Het lichtje in de verte (Oevers, 2019):

‘Dit boek lees je zoals je naar een landschap kijkt. Iedereen ervaart de raadselachtige schoonheid ervan op zijn eigen manier en vindt er een geheel eigen ontroering in.’ 
– Dagblad De Tijd, dat Het lichtje opnam in de lijst De 18 Beste Boeken van 2020.