Hans Erich Nossack

Hans Erich Nossack (1901-1977) was een Duitse schrijver en vertaler. Zijn roman Het onmogelijke bewijs wordt gezien als een van de grootste prozastukken die de Duitse naoorlogse literatuur heeft voortgebracht.

Door Jean-Paul Sartre geprezen als een van de grote Duitse existentialistische romanschrijvers, wordt Nossack in zijn tijd beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers in Europa.