Sabine van den Berg | Berichten uit de Biotoop

Wonen en werken in een van de grootste broedplaatsen van Nederland

Boekgegevens
november 2019
ISBN 9789492068347
NUR 325
€ 19,95 | ca. 224 pag.

De interviewer vraagt waar ik in Haren woon. Hij trekt zijn neus op bij het antwoord. ‘De Biotoop? Dat is toch dat alternatieve met ateliers? Kun je daar wónen?’ Hij bekeek me ineens alsof ik een andere soort was, vertel ik ’s avonds aan mijn man. ‘Dat ben je ook,’ antwoordt hij. ‘Wij zíjn anders.’

In 2015 verhuist Sabine van den Berg met haar gezin naar kunstenaarsgemeenschap De Biotoop in Haren (Gn). In dit voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen wonen en werken meer dan driehonderd mensen. Berichten uit De Biotoop geeft een inkijkje bij een van de grootste broedplaatsen van Nederland. In tweeënzestig verhalen en tekeningen komt een wonderlijke, onalledaagse stoet bewoners voorbij die kleur geven aan het dagelijks leven in De Biotoop.

De verhalen in Berichten uit De Biotoop verschenen onder dezelfde naam op de blogpagina van Lebowski Publishers en als feuilleton in Het Harener Weekblad.

Sabine van den Berg (1969) publiceerde eerder de romans De naam van mijn vader, De lachende derde, Wissel, Dingen die niet mogen en Zien Horen Zwijgen. Met die laatste trilogie werd ze in 2018 genomineerd voor het Beste Groninger Boek. Sabine doceert proza aan de Schrijversvakschool in Groningen. Bij uitgeverij Oevers verscheen begin 2019 Nestvlinders, haar dicht- en tekendebuut.


Foto © Beanca de Goede