Walter J.C. Murray | Copsford

Met een voorwoord van Raynor Winn, auteur van Het Zoutpad en De wilde stilte.

mei 2021
ISBN 9789492068491 | € 20,00 | ca. 224 pag. | Paperback met flappen | Vertaald door Anne-Marie Vervelde

Copsford, veelvuldig aanwezig en een inspiratiebron in De wilde stilte van Raynor Winn, is een buitengewoon boek. Het is echter niet alleen het verhaal van een landelijke idylle – het leven in Copsford was moeilijk, en Murray schuwt de incidentele verschrikkingen niet.

Walter Murray was een jonge man die het leven in de stad beu was. Begin jaren twintig haalde hij een boer uit Sussex over om een vervallen huisje van hem te huren, dat alleen op een heuvel stond, zonder stromend water of elektriciteit. De meeste ramen waren kapot, het was vies, donker en vol met ratten. Hij kocht een kwast en een emmer in het dorp, dwong de ratten zich terug te trekken en richtte het in met slechts enkele meubelstukken. De plaatselijke postbode vond een hond voor hem, en met zijn nieuwe metgezel begon hij zijn omgeving te verkennen. In dat jaar verdiende hij in Cops-ford de kost van het verzamelen, drogen en verkopen van de kruiden die hij lokaal vond: agrimonie, weidzoet en duizendblad. Hij leerde de wilde dieren en de planten om hem heen kennen. Zijn leven was zwaar –hij vulde zijn inkomen aan met het schrijven van artikelen – maar het was hier dat hij zijn toekomstige vrouw ontmoette en met wie hij later een school zou oprichten.


Walter J. C. Murray (1900-1985) diende tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarna hij korte tijd als journalist in Londen werkte. Gedesillusioneerd door het stads-leven verhuisde hij naar Horam, waar hij leefde als schrijver en verzamelaar van wilde kruiden en bloemen, voordat hij leraar werd. In 1923 richtte hij een kleine school op waarvan hij veertig jaar directeur bleef. Zijn bekendste boeken zijn Nature’s Undiscovered Kingdom (1946) en Copsford (1948).